Välkommen till fotograf Sara Flodin Jisfälts site med arbetsprover.
Lördagen den 9 december 2023 - klockan 02:00

Deklarera för hunden


Text & Foto/©: Sara Flodin Jisfält 2018-05-03


Det börjar bli dax att lämna in årets deklaration. Yngve Gripple på Skatteverket ger information till hundbranschen.

Texten har uppdaterats med nya siffror & aktuell information 14 april 2020.
Många säger att "jag har det endast vid sidan av" eller "det är bara en hobbyverksamhet", men vad är det som egentligen gäller och när är du enligt lag skyldig att betala skatt? Skatteverkets rättsliga expert Yngve Gripple klargör det hela.

Hobbyverksamhet
Hobby är när man bedriver verksamheten utan vinstsyfte och har hund/hundar som familjehund eller för egen jakt, men använder den för avel vid enstaka tillfällen.

Yngve Gripple är <span>rättslig expert på Skatteverket.</span>
Bild:Jeanette Andersson
Yngve Gripple är rättslig expert på Skatteverket.

– Man bedriver näringsverksamhet om näringskriterierna är uppfyllda, det vill säga, om verksamheten sker yrkesmässigt, det vill säga mer kontinuerligt och med vinstsyfte. Om man gör det mer sporadiskt eller utan vinstintresse kan det ses som hobby, förklarar Yngve.

En vanlig missuppfattning är att vissa tror att de får tjäna 10 000 utöver sin vanliga lön eller pension utan att skatta för pengarna. 

–  Nej, detta stämmer inte, man måste redovisa varje intjänad krona i deklarationen, men har man avdrag så minskar ju resultatet och skatten motsvarande. Man får tjäna upp till 19 670 kronor under 2019 utan att behöva lämna deklaration och skatta för inkomsten. Det gäller oftast ungdomar för de flesta tjänar ju mer än så under ett år och det är den sammanlagda årinkomsten man skattar för, konstaterar Yngve.


Spara alla kvitton
Yngve poängterar vikten av att du sparar alla kvitton på omkostnader som du har i samband med din verksamhet. Vinsten är den summa som du får kvar när du betalt alla kostnader och har verksamheten gjort vinst skall summan redovisa för myndigheten. Många uppfödare ser sin kennel som hobbyverksamhet, men trots att de går med förlust bör alla kvitton som rör verksamheten sparas. Om hobbyverksamhet sedermera gör vinst ett år skall denna redovisas för Skatteverket, och då kan även äldre kvitton ge avdrag (upp till fem år).

– Om man gör en vinst ska den alltid redovisas till Skatteverket, antingen man bedriver näringsverksamhet eller hobbyverksamhet, men den som bedriver hobbyverksamhet behöver inte bokföra enligt bokföringslagen, men ska ändå spara underlagen, påtalar Yngve. 

Yngve betonar att de granskar all sorts verksamhet, men kan inte kommentera hur just hundbranschen granskas.

Uppfödare
Det krävs ingen F-skatt för att föda upp hundar, men oavsett om du är uppfödare eller hundtränare i företag eller som privatperson skall du alltid skatta på den vinst som du gör.

Det är inte ovanligt att uppfödare får en kull på 10 hundar och att valpar säljs för 15 000 kronor styck. Då har uppfödaren tjänat in 150 000 kronor under åtta veckor. Naturligtvis finns även utgifter, men vad händer om personen inte sparat kvitton på alla utgifter?


– Då är det givetvis svårare att få avdrag, men man kan ändå förklara och beräkna vilka utgifter man haft så görs en bedömning. Hur stor skatten blir beror på vilka övriga inkomster man har, och man får även betala egenavgifter på hobby och näringsverksamhet, klargör Yngve.


Den 2 maj 2019 skall deklarationen vara inlämnad.
Bild: Sara Flodin (bildmontage)
Den 2 maj 2019 skall deklarationen vara inlämnad.

Avdrag
Det finns ingen lista med ”godkända avdrag” för olika branscher utan avdrag medges generellt för ”utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster”. 


– Det är upp till den som vill göra ett avdrag att förklara varför en utgift varit motiverad. Men bedriver man uppfödning så är det ju naturligt att avdrag kan medges för avelsdjur, foder, försäkring, trimverktyg, veterinär, vaccinering, chippning, halsband, resor vid inköp och avel, bilbur och liknande, menar han. 

Om företagaren även har privata hundar vid sidan av avelsverksamheten skall utgifterna fördelas, t.ex. för foder och bilbur, så att avdraget i deklarationen bara avser de hundar som hör till kennelverksamheten. 

– Är man osäker på ett avdrag ska man ange detta i deklarationen, påtalar Yngve.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter är generellt inte avdragsgilla. Det är dock ett krav att vara medlem för att till exempel ansöka om kennelnamn för att få registrera valpar hos Svenska Kennelklubben. 

– Man får inte avdrag för medlemsavgifter, däremot kan man få avdrag om man betalar för tjänster som direkt hör till verksamheten, till exempel registrering som är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten, svarar Yngve. 

Tidningen Hundetablissemanget har även talat med Helena Siren på Svenska Kennelklubbens juridiska avdelning. Hon påtalar att betald medlemsavgift är en förutsättning för att registrera ett kennelnamn.

– Kennelnamnet är en registrering av ett prefix, vilket är ett krav i vår värld. Enligt SKKs regler måste du registrera ett kennelnamn vid registreringen av din tredje kullförklarar Helena. 

SKK har dock ingen siffra på hur många som bedriver hunduppfödning i näringsverksamhet.

Moms
Moms på försäljning av en hund beror på säljaren. Moms ska bara tas ut om försäljningen görs inom en ekonomisk verksamhet. 

– Om säljaren är en kennel med många avelstikar och som säljer många kullar varje år, ja då bedriver kenneln antagligen en ekonomisk verksamhet och ska betala moms på sin försäljning av hundar. En privatperson som har hundar som sällskapsdjur ska däremot inte betala moms när hen säljer en hund, förklarar Yngve. 

Försäljning av privata sällskapsdjur eller avkomma till dem räknas inte som en ekonomisk verksamhet.

Verksamhetsokal
Om verksamheten är så omfattande att den kräver särskilda verksamhetslokaler, till exempel för kennel eller hundpensionat, kan avskrivning av en tillgång ske med olika procentsatser. Avskrivningen är då beroende på om tillgången ses som byggnad, inventarium eller om den ska dras av genom direktavdrag, det vill säga, hela avdraget görs direkt.


Hundinstruktör
Kostnader för grundutbildning, som att till exempel bli hundinstruktör, godkänns inte som avdrag. 

– När det gäller kurskostnader så medges inte avdrag för kurser för att bli instruktör eller vidareutbildning för att få högre behörighet och liknande. Däremot kan man, om man har motsvarande inkomster i sin verksamhet, få avdrag för kurser för att upprätthålla sin kompetens.


Det är vanligt att hundinstruktörer använder de egna hundarna för att visa övningar på kurs. Hunden behövs ju även för att synliggöra instruktören på SM och liknande och vilka kostnader kan då vara avdragsgilla?

– Här gäller samma principer, att avdrag enbart medges för de utgifter som varit nödvändiga och motiverade för de inkomster man haft som instruktör. Har man haft enstaka och mindre inkomster anses utgifterna för hunden främst vara privata och enbart ett mindre avdrag kan göras. Om man däremot haft regelbundna och högre inkomster kan ett högre avdrag medges. Schablonmässiga avdrag kan ifrågasättas så det är viktigt att du sparar alla kvitton för att kunna visa hur du räknat.


Däremot kan avdrag för fikakostnader till deltagare medges om detta ingår i kursavgiften.


Tjänstehund & Ledarhund
Inom polismyndigheten utgår en ersättning till hundförare. Ersättningen uppgår för närvarande till 1 520 – 1 760 kr/månad och summan är skattepliktig. Läs mer om polishundar, Klicka HÄR!


Enligt Skatteverket har artiklar i Svenska Brukshundklubbens medlemstidning Brukshunden och Jägareförbundets tidskrift Svensk jakt felaktigt informerat om möjligheten att göra avdrag för hundar som används inom försvaret och eftersök av trafikskadat vilt. Läs mer, Klicka HÄR!

– Endast de merutgifter som är direkt hänförliga till uppdraget, exempelvis kostnader för resor som inte ersatts av uppdragsgivaren, medges som avdrag, konstaterar Yngve.


Det finns inte heller några generella avdrag för assistanshundar och ledarhundar, såvida det inte finns några motsvarande inkomster. Däremot går det att söka ersättning från försäkringskassan för inkomstbortfall för den som har tilldelats ledarhund och skall köra in den.

Rättelse
Om du upptäcker att du missat delge skatteverket uppgifter och inkomster bör du sända in en komplettering med de rätta beloppen. 

– Då slipper man risken att få skattetillägg om Skatteverket upptäcker felet först, tipsar Yngve.

Deklarationer till digitala brevlådor börjar skickas ut den 4-11 mars och pappersdeklarationer 13 mars – 15 april. Om man vill ha ut skattepengar i april måste man deklarera digitalt och utan ändringar senast den 31 mars. Sista dag att lämna in deklaration 2020 är den 4 maj.


Skriv utCopyright: TidningenHundetablissemanget