Välkommen till fotograf Sara Flodin Jisfälts site med arbetsprover.
Lördagen den 9 december 2023 - klockan 03:31

Reportage med text & bild


Text & Foto/©: Sara Flodin Jisfält 2022-01-03

Publicerat i Tidningen Kombi, maj 2013
Publicerat i Tidningen Kombi, maj 2013

Publicerat i Tidningen Kombi, maj 2013
Publicerat i Tidningen Kombi, maj 2013

Publicerat i Härliga Hunds bilaga \
Publicerat i Härliga Hunds bilaga "Lek & Aktivera" 2012

Publicerat i Härliga Hunds bilaga \
Publicerat i Härliga Hunds bilaga "Lek & Aktivera" 2012

Publicerat i Svenska Epilepsia nr 4 2020, utgiven av Svenska Epilepsiförbundet.
Publicerat i Svenska Epilepsia nr 4 2020, utgiven av Svenska Epilepsiförbundet.Skriv utCopyright: TidningenHundetablissemanget