Ormarna har vaknat


Sara Flodin 2017-04-05


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Smådjursveterinär Ulla Björnehammar förklarar i podden vad du bör tänka på om hunden blir ormbiten och när du bör ha kortison med för att ge hunden. Denna kunskap kan rädda din hunds liv.

Det varma vädret som varit i stora delar av landet lockar fram ormen från sina hålor. Veterinär Ulla Björnehammar som arbetar på Agria förklarar att huggormen just nu har mycket gift i sig och det är anledningen till att den också är extra farlig på våren.

De två första veckorna i maj ökade ormbetten på hund om man jämför 2015 och 2016, från 76 stycken till 150 stycken och Ulla tror att denna ökning kan bero på varmare somrar som gör att fler individer klarar av vintern. 

Snabb fakta om hunden blivit ormbiten:

Hunden ska inte ta ett steg. Om man inte orkar bära hunden är det bättre lämna den och hämta hjälp.

Ge den inte kortison. Kortison ges endast om hunden får andningsproblem. 

Kontakta veterinär.

Ha vattenlöslig kortison med om du är på en plats där det är mycket orm och du inte kan nå civilisationen. Ge hunden tabletterna om hunden börjar få svårt att andas. Tabletterna ska då lösas upp i minimalt med vatten och ges i munnen. Veterinär skall kontaktas om du givit din hund kortison.

Att ge hunden serum hos veterinär är dyrt men bäst för att förhindra njurskador som ormgiftet kan ge.

Veterinär kan sätta in dropp för att få igång cirkulationen därefter kan kortison och antiinflammatoriskt ges för att mildra svullnader och smärta.

Många ormbett, helst på hösten, innehåller inte något gift.